EXPERTISE

Corbeij Juridisch Advies adviseert u over arbeidsrechtelijke kwesties in brede zin, zoals bijvoorbeeld:

Arbeidsvoorwaarden:

 • Opstellen arbeidsovereenkomst
 • Proeftijdbeding
 • Concurrentie- en relatiebeding
 • Vakantie en verlof

Bijzondere arbeidsrelaties:
 • Overeenkomst van opdracht
 • Oproepovereenkomst
 • Uitzendovereenkomst

Beëindiging dienstverband:
 • Opzegging van de arbeidsovereenkomst
 • Ontbinding van de arbeidsovereenkomst
 • Ontslag op staande voet
 • Reorganisatie
 • Collectief ontslag
 • Beëindiging met wederzijds goedvinden

De arbeidsongeschikte werknemer:
 • Verplichtingen werkgever
 • Verplichtingen werknemer
 • Deskundigenoordeel
 • Ontslag tijdens ziekte
 • Vakantie

Ook kunt u uw juridische documenten, zoals algemene voorwaarden of een huishoudelijk reglement door Corbeij Juridisch Advies laten controleren of opstellen. Mocht een procedure bij het kantongerecht onvermijdbaar zijn dan staat Corbeij Juridisch Advies u op daadkrachtige wijze bij in deze procedure.

 

Openstaande vorderingen
Onbetaalde rekeningen zorgen voor veel extra kosten voor ondernemingen. Heeft u geen tijd om openstaande vorderingen te incasseren? Corbeij Juridisch Advies neemt u deze werkzaamheden geheel uit handen.