ARBEIDSRECHT IS MENSENWERK

Binnen het arbeidsrecht draait het om de rechtsverhouding tussen werkgever en werknemer. Beiden hebben baat bij een goede arbeidsverhouding. Voor de werknemer is baanbehoud immers belangrijk terwijl voor de werkgever gemotiveerde werknemers onmisbaar zijn voor het slagen van de onderneming.

Voor het oplossen van een arbeidsrechtelijk probleem is alleen specialistische kennis van het recht echter niet voldoende. Arbeidsrecht is immers mensenwerk waarvoor een persoonlijke aanpak onmisbaar is.  

Corbeij Juridisch Advies adviseert zowel ondernemingen als werknemers bij arbeidsrechtelijke aangelegenheden en is met name actief binnen de regio's Delft en Zoetermeer. 
Door samen met u op zoek te gaan naar een praktische oplossing, kunnen tijdrovende procedures vaak voorkomen worden. 

Corbeij Juridisch Advies neemt deel aan Het Juridisch Netwerk Nederland en vertegenwoordigt de regio Delft. Werkgevers of werknemers uit deze regio met een arbeidsrechtelijk probleem, die zich wenden tot Het Juridisch Netwerk Nederland, worden verwezen naar Corbeij Juridisch Advies. 

Meer informatie over Het Juridisch Netwerk Nederland kunt u vinden op http://www.het-ontslag.nl.